[an error occurred while processing this directive]

YING Ji

Author:洪希彦Time:2016-11-29Click:464

Basic information
Teacher Name:Ji Ying
Job title:Associate Professor
Phone:
Email:YingJi_zju@yahoo.cn
Profile


Zhejiang University       |       866 Yuhangtang Road | Hangzhou, Zhejiang Province, 310058       |       P. R. China | Fax : 571-88981358
© 2021 Zhejiang University.
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]