LI Wei

Author:洪希彦Time:2016-11-29Click:791

Basic information
Teacher Name:Wei Li
Job title:Professor
Phone:0571- 87951320
Email:liw@cmee.zju.edu.cn
Profile


Name:Wei Li Gender:ManDepartment:Mechanical EngineeringMajor:Mechanical and Electronic EngineeringDegree:DoctorClass:Tutor of Ph.DTel:0571- 87951320E-mail:liw@cmee.zju.edu.cnResearch Direction:

Mechanical and Electronic 

Engineering


Zhejiang University       |       866 Yuhangtang Road | Hangzhou, Zhejiang Province, 310058       |       P. R. China | Fax : 571-88981358
© 2021 Zhejiang University.